ÇEREZ (COOKİES) POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

Web sitemiz, www.filtek.com.tr (Bundan böyle “site”olarak anılacaktır.) çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır.  Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir. Bu dökümanda size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında detaylı bilgi vereceğiz. 

2. Çerez Nedir?

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.

3. Açık Rıza

Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma Metni” Düğmesini tıkladığınızda, burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız. 

4. Çerezler

4.1 Zorunlu(Fonksiyonel) Çerezler :

Bazı çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin düzgün çalışmasını ve kullanıcı tercihlerinizin bilinmesini sağlar. İşlevsel çerezler yerleştirerek web sitemizi ziyaret etmenizi kolaylaştırıyoruz.  Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz.  Aydınlatma metnimizin 5. maddesinde mevcut çizelgelerde hangi zorunlu çerezleri kullandığımızı göstermekteyiz.

4.2.  Analitik Çerezleri:

Bu sitede analitik çerezleri kullanmıyoruz

4.3 Reklam Çerezi: Bu sitede reklam çerezi kullanmıyoruz

4.4 Sosyal Medya Düğmeleri:

Web sitemize Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp ve Instagram için web sayfalarına (ör. “Beğen”, “pin”) bağlantı vermek için düğmeler kullanıyoruz. Bu düğmeler Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp ve Instagram’dan gelen kod parçalarını kullanarak çalışır. Bunun için çerezler yerleştirir. Bu sosyal medya düğmeleri de belirli bilgileri saklayabilir ve işleyebilir, böylece kişiselleştirilmiş bir reklam size gösterilebilir.Lütfen bu sosyal ağların gizlilik bildirimini (düzenli olarak değişebilen) okuyun. Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp ve Instagram Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır.

5. Sitemizde Kullanılan Çerezler

5.1 Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur.

Çerez

Açıklama

ASP.NET_SessionId             

ASP.NET Framework’ünün standart olarak oluşturduğu, kullanıcı oturumlarını yönetmek için oluşturulan bir çerezdir. Bu çerezle herhangi bir kişisel bilgi alınmamakta veya saklanmamaktadır.

 

5.2 Sosyal Medya Düğmeleri:

Facebook

Son sosyal yayınları ve / veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için Facebook’u kullanıyoruz. Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi

Süre

İşlev

Pazarlama

 

 

actppresence

1 yıl

Reklam sıklığı görüntüleme

_fbc

2 yıl

Son ziyareti saklar

fbm*

1 yıl

Hesap detaylarını saklar

xs

3 ay

Belirli bir oturum kimliği saklar

fr

3 ay

Reklam hedeflemesi sağlar

_fbp

3 ay

Siteler arasındaki ziyaretleri saklar

datr

2 yıl

Sahteciliği önlemeyi amaçlar

sb

2 yıl

Tarayıcı bilgilerini saklar

*_fbm_

1 yıl

Hesap detaylarını saklar

Fonksiyonel

 

 

wd

1 hafta

Ekran çözünürlüğünü denetler

act

90 gün

Kullanıcıların oturumunu açık tutar

c_user

90 gün

Belirli bir oturum kimliği saklar

csm

90 gün

Sahteciliği önlemeyi amaçlar

presence

oturum kadar

Tarayıcı sekmesinin aktif olmasını sağlar

Detaylı bilgi için okuyunuz  Facebook Privacy Policy.

Twitter

Twitter’ı son sosyal yayınları ve / veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz. Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi

Süre

İşlev

Fonksiyonel

 

 

local_storage_support_test

Kalıcı

Yüklemeyi dengeler

Pazarlama

 

 

metrics_token

Kalıcı

Embed içeriğini depolar

Daha detaylı bilgi için okuyunuz: Twitter Privacy Policy.

LinkedIn

LinkedIn’i son sosyal yayınları ve / veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi

Çerez Çeşidi

Süre

İşlevi

Pazarlama

 

 

bcookie

2 yıl

Tarayıcı detaylarını saklar

li-oatml

1 ay

Reklam hedeflemeleri yapar

li_sugr

3 ay

Tarayıcı detaylarını saklar

UserMatchHistory

30 gün

Reklam hedeflemeleri yapar

lidc

1 gün

Gerçekleştirilen eylemleri web sitesinde depolar

bscookie

2 yıl

Gerçekleştirilen eylemleri web sitesinde depolar

X-LI-IDC

oturum kadar

Sayfalar arasında işlevselliği sağlar

Fonksiyonel

 

 

BizographicsOptOut

10 yıl

Gizlilik tercihlerini saklar

Daha detaylı bilgi için okuyunuz LinkedIn Privacy Policy.

6. Haklarınız

Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

  • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Veri sorumlusuna Başvuru - Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusunun fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden  elektronik posta adresimize iletebilirsiniz.

7. Çerezleri Devre Dışı Bırakma

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın. 

Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir:

Adobe Analytics

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Çerez Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve / veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:

FİLTEK FİLTRE VE SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres           : Hadımköy Mah. Ayasofya Cad. No: 112/1 Arnavutköy/İSTANBUL

Web Adresi  : www.filtek.com.tr

E-posta        : info@filteksuaritma.com

Tel              :  0 212 243 26 26